Kategorier
Okategoriserade

Hur startar man en förening?

En förening består av en grupp människor som har en idé eller ett intresse som är gemensamt, och som de vill göra något av. Men hur startar man egentligen en förening?

Vad krävs för att starta en förening?

För att det ska gå att skapa en förening krävs tre personer. Innan föreningen startas skrivs förslag på stadgar och det behöver diskuteras vem som kan tänka sig att sitta i styrelsen. Stadgarna är föreningens regler, och i dem definieras till exempel vad föreningen ska ha för namn, vad dess syfte är, vad som krävs för medlemskap, vem som har rösträtt, och liknande saker som kan vara bra komma överens om. Vilka krav som finns på en förenings stadgar går att läsa på Skatteverkets hemsida.

När förslaget är färdigt går det att ha ett första medlemsmöte, ett konstituerande årsmöte. Där bildas föreningen formellt och stadgarna antas. En styrelse behöver också utses. En ordförande behöver väljas, och ska föreningen ha någon ekonomisk verksamhet behövs också en kassör. Andra roller som kan finnas i styrelsen är sekreterare, vice ordförande, ledamöter och ersättare. För mötet skrivs ett protokoll. När det första mötet varit, beslut om att bilda föreningen tagits, stadgar antagits och styrelse valts, har föreningen startats.

Måste man registrera sin förening?

Det finns inget krav på att registrera en ideell förening, men det är bara om den registreras det går att få en organisationsnummer. Med ett sånt nummer blir det möjligt till exempel att starta ett bankkonto, så det kan vara en fördel att välja att registrera föreningen. På Verksamt.se hittar du all information du behöver om att registrera en förening. I de flesta fall räcker det med att skicka in en blankett till Skatteverket, tillsammans med föreningens stadgar och protokollet från det första mötet, där föreningen bildades.

Förening med näringsverksamhet?

Om föreningen bedriver näringsverksamhet måste föreningen både registreras så att den får ett organisationsnummer och ansöka om F-skatt. Det vanligaste är också att föreningen behöver momsregistreras om den ska sälja varor eller tjänster, men är det i väldigt liten utsträckning kan föreningen vara momsbefriad. Allmännyttiga föreningar kan dessutom vara skattebefriade för en del av sina inkomster. En allmännyttig förening är en förening som har som sitt ändamål att verka för sina medlemmars rättigheter eller intressen, eller andra allmännyttiga ändamål. Ett sånt ändamål kan till exempel vara att motverka fattigdom. Det är okej om föreningen även har annan verksamhet, men för att räknas som allmännyttig måste minst 90% av verksamheten vara inriktad på det allmännyttiga ändamålet.