Föreningsarkiv i södra Sverige

Arkivcentrum syd

Arkivcentrum syd är ett samarbete mellan kommuner i södra Sverige som bevarar historiska arkiv. Här hittar du berättelser från Malmö och Skåne som t.ex. historien om frikyrkopastorn Callahans resa till Malmö på 30-talet. Du hittar också en samling av BVC-bilder från kända personer från Malmö.

Ansvarig bakom Arkivcentrum syd är Landsarkivet i Lund, Lunds Universitet och Region Skåne. Öppettider är måndag till fredag mellan kl 9 och 12. På deras hemsida kan du ta del av aktuella händelser och kontaktuppgifter.

Hemsida:
http://arkivcentrumsyd.se/

Skånes arkivförbund

Skånes arkivförbund är en ideell organisation vars syfte är att samla och bevara Skånes lokala historia. Här hittar du material från föreningar inom bland annat skolning och bildning, ekonomiska kooperativ, företag, idrott och fritid samt mycket mer. Om du är intresserad av att besöka Skånes arkivförbund finns öppettider och kontaktuppgifter på deras hemsida.

Hemsida
https://www.skanearkiv.se/

Övriga närbesläktade arkiv

Här nedan finns andra arkiv som inte är rena föreningsarkiv men som har annat liknande material.

Lunds stadsarkiv

På Lunds stadsarkiv hittar du dokument och andra arkiverade offentliga handlingar. Det är dock viktigt att först undersöka om handlingarna finns och om de omfattas av offentlighetsprincipen. På deras hemsida finns en bildbank med historiska bilder från Lund.

Hemsida
https://www.lund.se/kommun–politik/arkiv-och-allmanna-handlingar/lunds-stadsarkiv/

Malmö stadsarkiv

På Malmö stadsarkiv hittar du mer än 600 år gamla dokument och handlingar från stadens förvaltning och dess myndigheter. Här finns också en stor samling av andra donerade handlingar från personer med anknytning till Malmö, bland annat finns mer än 4 miljoner fotografier.

Hemsida
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-Stadsarkiv.html