Föreningsarkiv i norra Sverige

Nedan finns föreningsarkiv som rör norra Sverige.

Folk i rörelse

Organisationen Folk i rörelse har samlat arkivdokument från bland annat föreningar med syfte att visa demokratins framväxt i Sverige från 1800-talet och framåt.

Hemsida
http://folkirorelse.se/

Norrbottens föreningsarkiv

Är du intresserad av Norrbottens föreningshistoria? Då ska du söka dig till Norrbottens musem och Norrbottens föreningsarkiv. Här hittar du mer än 3000 föreningsarkiv från 1800-talet inom bland annat arbetar- och nykterhetsrörelsen.

På Arkivcentrum på Norrbottens museum kan du få tillgång till dokument och andra handlingar. Personalen kan guida dig utifrån de områden som du är intresserad av. Arkivcentrum har öppet tisdag till torsdag mellan kl 9 och kl 15 men tar endast emot bokade besök.

Hemsida
https://norrbottensmuseum.se/arkivcentrum/norrbottens-foereningsarkiv.aspx