Kategorier
Okategoriserade

Dåligt väder gör oss mer nostalgiska enligt ny forskning

Forskning från King’s College och Universitet i Southampton visar att när vädret är dåligt har vi en tendens att bli mer nostalgiska – och detta har faktiskt positiva effekter.

Minns du din examen från gymnasiet eller universitetet? Att fantisera om gamla minnen framkallar positiva minnen som i sin tur ger andra positiva effekter. Positiva minnena från viktiga händelser i ens liv brukar beskrivas som nostalgi och de har en effekt på vår inställning till livet.

Forskare inom psykologi från King’s College i London och Universitet i Southampton har undersökt huruvida tråkigt väder så som regn och åska kan framkalla känslor av nostalgi som i sin tur leder till att vi blir mer optimistiska och får bättre självaktning.

I studien undersökte forskarna med hjälp av att testdeltagare som fick lyssna på ett eller flera ljudspår i sekvens för att simulera en miljö. I grundinspelningen fick varje testdeltagare bara lyssna på ljudet från en parkering. Därefter fick de lyssna på ljudet från parkeringen där forskarna hade lagt till ett ljudspår som bestod av antingen kraftigt regn, kraftig vind eller kraftig åska. Efter att ha lyssnat på alla olika versioner fick testdeltagarna svara på om ljudspåret hade gjort dem nostalgiska och i så fall till vilken grad. Testet visade att när uppspelningen innehöll ljud från vind, regn eller åska blev deltagarna mer nostalgiska.

Denna studie följdes sedan upp av att deltagarna fick föra dagbok där de fick skriva ner hur nostalgiska de hade känt sig under dagen samt vilket väder det hade varit. I denna uppföljning visade det sig att blåsiga dagar gjorde deltagarna mer nostalgiska.

Slutligen fick deltagarna åter igen lyssna på ljudspår och rapportera hur nostalgiska de kände sig efter att ha lyssnat. Den här gången fick deltagarna i testet också rapportera hur de mådde gällande självkänsla, optimism och social samvaro. I det slutgiltiga testet kunde forskarna visa att de deltagare som rapporterat en ökad känsla av nostalgi också rapporterade bättre självkänsla, högre optimism och att de kände en större social samvaro.

Dåligt väder är därmed inte alltid något dåligt – utan det kan faktiskt i vissa fall få oss att må bättre. Är det något ni läsare som är Boråsare kan känna igen sig i? 😉

Källa:

Adverse Weather Evokes Nostalgia (Wijnand A. P. van Tilburg, Constantine Sedikides, Tim Wildschut

Lämna ett svar