Blogg

Dåligt väder gör oss mer nostalgiska enligt ny forskning

Forskning från King’s College och Universitet i Southampton visar att när vädret är dåligt har vi en tendens att bli mer nostalgiska – och detta har faktiskt positiva effekter.

Minns du din examen från gymnasiet eller universitetet? Att fantisera om gamla minnen framkallar positiva minnen som i sin tur ger andra positiva effekter. Positiva minnena från viktiga händelser i ens liv brukar beskrivas som nostalgi och de har en effekt på vår inställning till livet.

Forskare inom psykologi från King’s College i London och Universitet i Southampton har undersökt huruvida tråkigt väder så som regn och åska kan framkalla känslor av nostalgi som i sin tur leder till att vi blir mer optimistiska och får bättre självaktning.

I studien undersökte forskarna med hjälp av att testdeltagare som fick lyssna på ett eller flera ljudspår i sekvens för att simulera en miljö. I grundinspelningen fick varje testdeltagare bara lyssna på ljudet från en parkering. Därefter fick de lyssna på ljudet från parkeringen där forskarna hade lagt till ett ljudspår som bestod av antingen kraftigt regn, kraftig vind eller kraftig åska. Efter att ha lyssnat på alla olika versioner fick testdeltagarna svara på om ljudspåret hade gjort dem nostalgiska och i så fall till vilken grad. Testet visade att när uppspelningen innehöll ljud från vind, regn eller åska blev deltagarna mer nostalgiska.

Denna studie följdes sedan upp av att deltagarna fick föra dagbok där de fick skriva ner hur nostalgiska de hade känt sig under dagen samt vilket väder det hade varit. I denna uppföljning visade det sig att blåsiga dagar gjorde deltagarna mer nostalgiska.

Slutligen fick deltagarna åter igen lyssna på ljudspår och rapportera hur nostalgiska de kände sig efter att ha lyssnat. Den här gången fick deltagarna i testet också rapportera hur de mådde gällande självkänsla, optimism och social samvaro. I det slutgiltiga testet kunde forskarna visa att de deltagare som rapporterat en ökad känsla av nostalgi också rapporterade bättre självkänsla, högre optimism och att de kände en större social samvaro.

Dåligt väder är därmed inte alltid något dåligt – utan det kan faktiskt i vissa fall få oss att må bättre. Är det något ni läsare som är Boråsare kan känna igen sig i? 😉

Källa:

Adverse Weather Evokes Nostalgia (Wijnand A. P. van Tilburg, Constantine Sedikides, Tim Wildschut

Föreningsarkiv i norra Sverige

Folk i rörelse

Organisationen Folk i rörelse har samlat arkivdokument från bland annat föreningar med syfte att visa demokratins framväxt i Sverige från 1800-talet och framåt.

Hemsida
http://folkirorelse.se/

Norrbottens föreningsarkiv

Är du intresserad av Norrbottens föreningshistoria? Då ska du söka dig till Norrbottens musem och Norrbottens föreningsarkiv. Här hittar du mer än 3000 föreningsarkiv från 1800-talet inom bland annat arbetar- och nykterhetsrörelsen.

På Arkivcentrum på Norrbottens museum kan du få tillgång till dokument och andra handlingar. Personalen kan guida dig utifrån de områden som du är intresserad av. Arkivcentrum har öppet tisdag till torsdag mellan kl 9 och kl 15 men tar endast emot bokade besök.

Hemsida
https://norrbottensmuseum.se/arkivcentrum/norrbottens-foereningsarkiv.aspx

Föreningsarkiv i södra Sverige

Arkivcentrum syd

Arkivcentrum syd är ett samarbete mellan kommuner i södra Sverige som bevarar historiska arkiv. Här hittar du berättelser från Malmö och Skåne som t.ex. historien om frikyrkopastorn Callahans resa till Malmö på 30-talet. Du hittar också en samling av BVC-bilder från kända personer från Malmö.

Ansvarig bakom Arkivcentrum syd är Landsarkivet i Lund, Lunds Universitet och Region Skåne. Öppettider är måndag till fredag mellan kl 9 och 12. På deras hemsida kan du ta del av aktuella händelser och kontaktuppgifter

Hemsida:
http://arkivcentrumsyd.se/

Skånes arkivförbund

Skånes arkivförbund är en ideell organisation vars syfte är att samla och bevara Skånes lokala historia. Här hittar du material från föreningar inom bland annat skolning och bildning, ekonomiska kooperativ, företag, idrott och fritid samt mycket mer. Om du är intresserad av att besöka Skånes arkivförbund finns öppettider och kontaktuppgifter på deras hemsida.

Hemsida
https://www.skanearkiv.se/

Övriga närbesläktade arkiv

Här nedan finns andra arkiv som inte är rena föreningsarkiv men som har annat liknande material.

Lunds stadsarkiv

På Lunds stadsarkiv hittar du dokument och andra arkiverade offentliga handlingar. Det är dock viktigt att först undersöka om handlingarna finns och om de omfattas av offentlighetsprincipen. På deras hemsida finns en bildbank med historiska bilder från Lund.

Hemsida
https://www.lund.se/kommun–politik/arkiv-och-allmanna-handlingar/lunds-stadsarkiv/

Malmö stadsarkiv

På Malmö stadsarkiv hittar du mer än 600 år gamla dokument och handlingar från stadens förvaltning och dess myndigheter. Här finns också en stor samling av andra donerade handlingar från personer med anknytning till Malmö, bland annat finns mer än 4 miljoner fotografier.

Hemsida
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-Stadsarkiv.html