Kategorier
Okategoriserade

Hur startar man en förening?

En förening består av en grupp människor som har en idé eller ett intresse som är gemensamt, och som de vill göra något av. Men hur startar man egentligen en förening?

Vad krävs för att starta en förening?

För att det ska gå att skapa en förening krävs tre personer. Innan föreningen startas skrivs förslag på stadgar och det behöver diskuteras vem som kan tänka sig att sitta i styrelsen. Stadgarna är föreningens regler, och i dem definieras till exempel vad föreningen ska ha för namn, vad dess syfte är, vad som krävs för medlemskap, vem som har rösträtt, och liknande saker som kan vara bra komma överens om. Vilka krav som finns på en förenings stadgar går att läsa på Skatteverkets hemsida.

När förslaget är färdigt går det att ha ett första medlemsmöte, ett konstituerande årsmöte. Där bildas föreningen formellt och stadgarna antas. En styrelse behöver också utses. En ordförande behöver väljas, och ska föreningen ha någon ekonomisk verksamhet behövs också en kassör. Andra roller som kan finnas i styrelsen är sekreterare, vice ordförande, ledamöter och ersättare. För mötet skrivs ett protokoll. När det första mötet varit, beslut om att bilda föreningen tagits, stadgar antagits och styrelse valts, har föreningen startats.

Måste man registrera sin förening?

Det finns inget krav på att registrera en ideell förening, men det är bara om den registreras det går att få en organisationsnummer. Med ett sånt nummer blir det möjligt till exempel att starta ett bankkonto, så det kan vara en fördel att välja att registrera föreningen. På Verksamt.se hittar du all information du behöver om att registrera en förening. I de flesta fall räcker det med att skicka in en blankett till Skatteverket, tillsammans med föreningens stadgar och protokollet från det första mötet, där föreningen bildades.

Förening med näringsverksamhet?

Om föreningen bedriver näringsverksamhet måste föreningen både registreras så att den får ett organisationsnummer och ansöka om F-skatt. Det vanligaste är också att föreningen behöver momsregistreras om den ska sälja varor eller tjänster, men är det i väldigt liten utsträckning kan föreningen vara momsbefriad. Allmännyttiga föreningar kan dessutom vara skattebefriade för en del av sina inkomster. En allmännyttig förening är en förening som har som sitt ändamål att verka för sina medlemmars rättigheter eller intressen, eller andra allmännyttiga ändamål. Ett sånt ändamål kan till exempel vara att motverka fattigdom. Det är okej om föreningen även har annan verksamhet, men för att räknas som allmännyttig måste minst 90% av verksamheten vara inriktad på det allmännyttiga ändamålet.

Kategorier
Okategoriserade

Dåligt väder gör oss mer nostalgiska enligt ny forskning

Forskning från King’s College och Universitet i Southampton visar att när vädret är dåligt har vi en tendens att bli mer nostalgiska – och detta har faktiskt positiva effekter.

Minns du din examen från gymnasiet eller universitetet? Att fantisera om gamla minnen framkallar positiva minnen som i sin tur ger andra positiva effekter. Positiva minnena från viktiga händelser i ens liv brukar beskrivas som nostalgi och de har en effekt på vår inställning till livet.

Forskare inom psykologi från King’s College i London och Universitet i Southampton har undersökt huruvida tråkigt väder så som regn och åska kan framkalla känslor av nostalgi som i sin tur leder till att vi blir mer optimistiska och får bättre självaktning.

I studien undersökte forskarna med hjälp av att testdeltagare som fick lyssna på ett eller flera ljudspår i sekvens för att simulera en miljö. I grundinspelningen fick varje testdeltagare bara lyssna på ljudet från en parkering. Därefter fick de lyssna på ljudet från parkeringen där forskarna hade lagt till ett ljudspår som bestod av antingen kraftigt regn, kraftig vind eller kraftig åska. Efter att ha lyssnat på alla olika versioner fick testdeltagarna svara på om ljudspåret hade gjort dem nostalgiska och i så fall till vilken grad. Testet visade att när uppspelningen innehöll ljud från vind, regn eller åska blev deltagarna mer nostalgiska.

Denna studie följdes sedan upp av att deltagarna fick föra dagbok där de fick skriva ner hur nostalgiska de hade känt sig under dagen samt vilket väder det hade varit. I denna uppföljning visade det sig att blåsiga dagar gjorde deltagarna mer nostalgiska.

Slutligen fick deltagarna åter igen lyssna på ljudspår och rapportera hur nostalgiska de kände sig efter att ha lyssnat. Den här gången fick deltagarna i testet också rapportera hur de mådde gällande självkänsla, optimism och social samvaro. I det slutgiltiga testet kunde forskarna visa att de deltagare som rapporterat en ökad känsla av nostalgi också rapporterade bättre självkänsla, högre optimism och att de kände en större social samvaro.

Dåligt väder är därmed inte alltid något dåligt – utan det kan faktiskt i vissa fall få oss att må bättre. Är det något ni läsare som är Boråsare kan känna igen sig i? 😉

Källa:

Adverse Weather Evokes Nostalgia (Wijnand A. P. van Tilburg, Constantine Sedikides, Tim Wildschut

Kategorier
Okategoriserade

Partille IF

Idrottslaget Partille IF grundades år 1924 av ett gäng grabbar i Johannes Bredstenliens kök. För att kunna spela fotboll arrenderades en markplätt ut till föreningen för 200 kr där de valde att anlägga en idrottsplats. Därefter tog föreningen ut ett A-lag och premiärmatchen spelades mot Götaholms BK där Partille IF vann med 4-1.

Föreningen fick en brokig start då företaget som Partille IF arrenderat sin markplätt av blev uppköpt, och det nya företaget ville inte längre arrendera ut marken till föreningen. Men när allt såg som mörkast ut fick de hjälp av Jonsereds idrottsförening som lånade ut sin plan till Partille IF till en kostnad av 25 kr per match. Och så blev det fram till 1974 då fotbollssektionen flyttade till Lexby IP.

År 1936 utökades föreningen med Handboll, och 1940 tillkom även bandy och skidor. Bandy spelades i trettio år när verksamheten istället gick över till landhockey under namnet Partille SC. År 1948 så fick också föreningen en damsektion som längre fram kom att spela i Allsvenskan i både fotboll och handboll.

Med tiden så breddades föreningen att även innehålla friidrott, bordtennis, tennis, bangolf och ishockey. Numera har alla dessa grenar antingen bildat egna föreningar eller lagts ner, och kvar är bara fotbolls och handbollsverksamheten. Den mest kända spelaren som varit aktiv i föreningen är Kim Källström. Med Kim i laget vann Partille IF Gothia Cup två år i rad samt Telia Cup som var inofficiellt svenskt mästerskap för fjortonåringar.